Bredband, TV och telefoni

Triple Play

Bostadsrättsföreningen har avtal med Telia om leverans av digitala tjänster sk Triple Play. För att komma igång med tjänsterna kontakta Telia.

Utrustningen tillhör föreningen

Det har förekommit vid några tillfällen vid lägenhetsbyte att säljaren tagit med sig en del av utrustningen för bredband/TV/telefoni. Grundutrustningen ingår i fastighetens infrastruktur för bredband och är föreningens egendom. Den tillhör alltså föreningen och skall lämnas kvar vid ägarbyte.
Utrustningen består av fyra enheter vanligtvis monterade i ett kopplingsskåp i klädkammaren samt en eller flera boxar för anslutning till TV som placeras vid TV apparaten.
Huvudenheten (triple play) ansluter till in/utgående bredband samt delar upp bredbandet i tre olika funktioner där man kan ansluta tre olika utrustningar.

  • Anslutning för dator eller annan av kunden ägd utrustning (router/brandvägg, Wifi etc.)
  • Anslutning till enhet för IP-telefoni som i sin tur ansluts till en fördelningsbox för anslutning av vanliga analoga telefoner.
  • Anslutning till enhet för IP-TV. I denna ansluts en fördelningsbox för anslutning av TV-boxarna som placeras vid eller i närheten av TV apparaten/apparaterna.

I de fall man abonnerat på extratjänster (exvis inspelningsbara tv-boxar etc) där separata boxar levererats är dessa naturligtvis i kundens egendom. I detta fall skall ursprungsutrustningen återställas vid avflyttning.

OBS. Det kan förekomma att ersättningsutrustning har levererats av bredbandsleverantören. I det fallet ska denna utrustning lämnas kvar.

807
812