Avgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 17% från 2023-01-01. Den nya avgiften är 616:-/m2/år. Höjningen innefattar ökade kostnader för högre ränta på lån, underhållskostnader och den allmänna inflationen. 

(Uppdaterad 2022-11-04)

Ny städfirma.

Vi byter städfirma från 24-01-24. Se mer info under Boendeinfo - Städning.

Nya p-platser nedre plan!!

Nu finns det nya p-platser på nedre plan. De är avsedda för MC, moped eller cykel. Kontakta Aimo för info om kötid och priser för respektive fordon. Tel. 0771-969000

807
837