Avgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 17% från 2023-01-01. Den nya avgiften är 616:-/m2/år. Höjningen innefattar ökade kostnader för högre ränta på lån, underhållskostnader och den allmänna inflationen. 

(Uppdaterad 2022-11-04)
807
837