Fastighetsinformation

Fastum är vår ekonomiska förvaltare, som även skickar avierna med din månadsavgift. På fastumdirekt.se kan du registrera ett konto och anmäla e-post. 

Telefon 018-56 32 40.

Upplands Boservice sköter vår fastighetsförvaltning och dit kan du ringa om du har fastighetsrelaterade problem. Vissa problem kan bara beställas av styrelsen. 

Telefon 018-187400.

Certego hanterar våra nycklar. De sköter även utlämning av nycklar vid byte av lgh. Behöver du hjälp med nycklar kontakta Certego dygnet runt. 

Telefon 018-569000/020-240000

Trygg Hansa försäkrar vår fastighet. Trygg-Hansa har även avtal med Nomor för bl.a. skadedjurssanering utan självrisk. Om man har problem med skadedjur kan man som medlem kontakta Nomor direkt på nomor.se

Telefon 077-111 11 10

KONE servar vår hiss. En medlem kan själv anmäla fel på en hiss. 

Telefon 077-150 00 00

Energideklaration kan hämtas på Boverket.se. Ange ID 1341224

(Uppdaterad 2023-12-22)

807
832