BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

UPPMANING att byta filter så att ventilationen fungerar som den ska!Mer info /_project/_media/_doc/information-om-papperspa%CC%8Asar-fo%CC%88r-avfall.pdf

Ångkvarnen BRF 2

Välkommen till Ångkvarnen BRF 2, Uppsala

Protokoll årsmötet 2021

Rutin för kompostpåsar

Med nya rutiner för kompostering kommer påsar att tillhandahållas i våra soprum. Läs mer i info brevet på sidan för soprum; SOPRUM


Uppdatering nybygget

Ny info angående påbörjad rivning av området kring Lantmännen finns att läsa på en egen sida.Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.801