BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Ett omfattande omarbete av armaturer kommer genomföras i samtliga trappuppgångar 13-16 oktober. Det betyder att det under kortare stunder kommer vara släckt i respektive trappuppgång under arbetets gång. Lappar kommer sättas upp.


Ångkvarnen BRF 2

Välkommen till Ångkvarnen BRF 2, Uppsala

Filterbyte

Som tidigare aviserats så kommer föreningen gå in i ett avtal vad gäller abonnemang av filter. Filtren kommer levereras till er ytterdörr var 12e månad och vi är själva skyldiga att byta ut. För dig som inte återkopplat filtertyp maila gärna styrelsen; styrelsen@brf2.angkvarnen.se
Vi återkommer när vi har tidsplan för när det kommer ske. Utbyte av armaturer

Ett omfattande omarbete av armaturer kommer genomföras i samtliga trappuppgångar 13-16 oktober. Det betyder att det under kortare stunder kommer vara släckt i respektive trappuppgång under arbetets gång. Lappar kommer sättas upp.

Varning larmföretag

Varning om falska samtal med löfte om gratis utrustning, larm företag nu senast. Styrelsen har inte lagt ut några uppdrag där ett företag ombeds kontakta er boende. 
Blir ni kontaktade så återkoppla gärna till styrelsen! 

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.801