BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Styrelsen


 

Styrelsen

Porträtt: saknas
Ordförande
Sonja Ekström Boström
Ansvarsområden: Styrelsens brev/post
E-post: sonja.ekstrom@telia.com  
Telefon:   
Mobil: 0705-365459  
Ort:   
Porträtt: saknas
Kassör Vice ordförande
Kenneth Åsberg
Ansvarsområden: Vice Ordförande, Ekonomi, Mäklarkontakt
E-post: kennethasberg@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sekreterare
Carina Andersson
Sekreterare Hemsidan Epost Möteskallelse Fastumdirekt.se
E-post: carina.m.andersson@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Ledamot
Sten-Olov Engberg
Teknisk förvaltning Bredband tlf
E-post: stenolov.engberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Suppleant
Christian Nyberg
Teknisk förvaltning Brandskyddsansvarig Kontakt restaurang Nycklar till arkivskåp/förråd Ångkvarn 18
E-post: hanschristian.nyberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Suppleant
Mats Åhlund
Nyckelansvariga, Certego Qpark Kontakt restaurang
E-post: mats.ahlund@icloud.com  
Telefon: 0730 551555  
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Ledamot
Fredy Artega
Teknisk Förvaltning Brandskyddsansvarit
E-post: fredy.artega@wsp.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Suppleant
Mathias Blom
Brandskyddsansvarig Garagedosor Nyckelansvariga, Certego Qpark Post
E-post: mathiasblom@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Ledamot
Björn Johansson
Teknisk förvaltning
E-post: mr.b.johansson@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
GROUP
71
102de336b1cc3ff77a3567ea02e1bec5

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.802
803