BRF Ångkvarnen 2

Bostadsrättsföreningen Ångkvarnen 2 är belägen i Kungsängen och består av 103 lägenheter.

City, Fyrisån och resecentrum finns inom 5 minuters gångavstånd.

För nytillkomna medlemmar finns information under Boendeinfo/Nya medlemmar.

802