Ventilation

Luften som tillförs lägenheten går via radiatorer som är försedda med ett filtersystem. Filtren ska bytas årligen. Styrelsen ombesörjer kostnadsfri distribution varje höst. Mer info finns i lägenhetens skötselpärm.

(Uppdaterad 2022-11-16)

807
838