Medlemmars ansvar

Vem ansvarar för underhållet?
Tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar (26§ - 32§).

Ny städfirma.

Vi byter städfirma från 24-01-24. Se mer info under Boendeinfo - Städning.

Nya p-platser nedre plan!!

Nu finns det nya p-platser på nedre plan. De är avsedda för MC, moped eller cykel. Kontakta Aimo för info om kötid och priser för respektive fordon. Tel. 0771-969000

807
853