Medlemmars ansvar

Vem ansvarar för underhållet?
Tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar (26§ - 32§).

807
853