BRF Ångkvarnen 2

Kontakta styrelsen

styrelsen@brf2.angkvarnen.se

Medlemmars ansvar

Vem ansvarar för underhållet?
Tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och föreningens stadgar (26§ - 32§).

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Nya filter

Utdelning av nya filter kommer ske med början lördag 8:e oktober

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
853