Miljörum

Ångkvarnen 2 har två Miljörum. Ett är beläget söder om trappuppgång Ångkvarnsgatan 16, direkt till höger om trappan in till gården. Ett är beläget direkt till vänster om trappuppgång Muningatan 27.


I soprummen kan man slänga brännbart, komposterbart, wellpapp, pappersförpackningar, metallförpackningar, glas, glödlampor och batterier.

Övrigt material såsom elektronik, grovsopor, mm, ansvarar varje medlem själv för att transportera till återvinningscentralen. 

Vi uppmanar vår medlemmar att i största möjliga mån platta till alla pappersförpackningar så effektivt som möjligt. Ju bättre utnyttjat kärl desto lägre kostnader för föreningen och medlemmen.

Vi önskar också att medlemmarna inte överfyller något kärl, då det är förenat med extra kostnader. (För varje kärl finns info om vilken dag kärlet töms, så medlemmarna kan anpassa sophanteringen, om det skulle vara fullt en dag.) (Info på skyltarna kommer inom 2 veckor, 2023-02-14)

Alla föreningens medlemmar är ansvariga att sortera rätt och hålla snyggt i miljörummet. Allt avfall ska läggas i avsett kärl och inget får läggas på golvet.

Nya kompostpåsar finns att hämta på återvinningscentralerna.

Uppsala Vatten har nu även ställt en pall med kompostpåsar i båda Miljörummen.

(Uppdaterad 2023-02-14)
807
817