Andrahandsuthyrning – då måste Du ha styrelsens tillstånd

Andrahandskontraktet och tillstånd

Om Du vill hyra ut Din lägenhet i andra hand måste Du i förväg begära styrelsens

tillstånd. Då ska Du visa upp andrahandshyresgästkontraktet för styrelsen där alla villkor – vem som är andrahandshyresgäst, hyrestiden, hyran, vad som gäller om besittningsskydd mm - ska framgå. Av andrahandshyreskontraktet ska framgå att det bara gäller om styrelsen godkänt andrahandsuthyrningen. Du måste också till styrelsen ange varför Du vill hyra ut lägenheten i andra hand.

Styrelsen brukar bevilja andrahandsupplåtelser för viss tid om det inte finns skäl mot det, men om Du får avslag så kan Du klaga på styrelsens beslut till hyresnämnden.

Skäliga villkor

Tänk på att villkoren för andrahandsuthyrningen måste vara skäliga, Du får till exempel inte ta ut "överhyra”. Styrelsen kan också besluta att ta ut en särskild avgift för andrahandsuthyrningen. Det finns skatteregler som också gör att Du kan bli skyldig att betala skatt för Dina hyresinkomster.

Besittningsskydd

Tänk också på att om Du vill avtala bort andrahandshyresgästens besittningsskydd till lägenheten, så måste det ske i särskilt avtal som ska godkännas av hyresnämn- den före det att andrahandshyresförhållandet börjar. Om så inte sker finns det risk att andrahandshyresgästen får ett besittningsskydd till lägenheten.

Andrahandsuthyrning som inte har styrelsens tillstånd

Om Du idag hyr ut i andra hand utan att ha styrelsens tillstånd måste du omgående anmäla det till styrelsen.

Inneboende

Att hyra ut till en inneboende innebär att du upplåter en del av din lägenhet till någon samtidigt som du själv bor där. Om den inneboende använder lägenheten självständigt räknas det i stället som en andrahandsuthyrning och då behöver du få styrelsens godkännande. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv be- talar i avgift.

Vad händer om jag inte följer reglerna

Om Du hyr ut i andra hand utan styrelsens tillstånd eller om Du på annat sätt inte i väsentlig mån följer vad som gäller för Dig som bostadsrättsinnehavare kan Du riskera att förlora bostadsrätten.

Styrelsen

(Uppdaterad 2022-11-29)

807
855