Styrelsen


 

Styrelsen

Porträtt: saknas
Ordförande
Sonja Ekström Boström
Ansvarsområden: Styrelsens brev/post
E-post: sonja.ekstrom.bostrom@lul.se  
Telefon:   
Mobil: 0705-365459  
Ort:   
Porträtt: saknas
Vice ordförande
Anders Nordgren
Ansvarsområden: Biträdande ekonomi
E-post: anders@nordgren.mobi  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sekreterare
Anna Theorell
E-post: theorell.anna@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sten-Olov Engberg
E-post: stenolov.engberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Ulla Hultström
Ansvarsområden: Fakturor och lån
E-post: ullahu@telia.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Christian Nyberg
Ansvarsområden: Teknisk förvaltning, gemensamhetsanläggning
E-post: hanschristian.nyberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Mats Åhlund
E-post: mats.ahlund@icloud.com  
Telefon: 0730 551555  
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Kenneth Åsberg
E-post: Kennethasberg@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Mathias Blom
E-post: styrelsen.angkvarnen2@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
GROUP
71
102de336b1cc3ff77a3567ea02e1bec5

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

802
803