Styrelsen


 

Styrelsen

Porträtt: saknas
Ordförande
Sonja Ekström Boström
Ansvarsområden: Styrelsens brev/post
E-post: sonja.ekstrom.bostrom@lul.se  
Telefon:   
Mobil: 0705-365459  
Ort:   
Porträtt: saknas
Vice ordförande
Anders Nordgren
Ansvarsområden: Biträdande ekonomi
E-post: anders@nordgren.mobi  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sekreterare
Anna Theorell
E-post: theorell.anna@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sten-Olov Engberg
E-post: stenolov.engberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Ulla Hultström
Ansvarsområden: Fakturor och lån
E-post: ullahu@telia.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Christian Nyberg
Ansvarsområden: Teknisk förvaltning, gemensamhetsanläggning
E-post: hanschristian.nyberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Mats Åhlund
E-post: mats.ahlund@icloud.com  
Telefon: 0730 551555  
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Kenneth Åsberg
E-post: Kennethasberg@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Mathias Blom
E-post: styrelsen.angkvarnen2@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
GROUP
71
102de336b1cc3ff77a3567ea02e1bec5

Info detaljplan Ångkvarnen

Uppsala kommun har bjudit in till ett informationsmöte angående utbyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att ta del av informationen. Synpunkter efter informationsmötet kommer summeras av styrelsen för ett inlägg i samrådshandlingen.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng


802
803