Styrelsen


 

Styrelsen

Porträtt: saknas
Ordförande
Sonja Ekström Boström
Ansvarsområden: Styrelsens brev/post
E-post: sonja.ekstrom.bostrom@lul.se  
Telefon:   
Mobil: 0705-365459  
Ort:   
Porträtt: saknas
Vice ordförande
Kenneth Åsberg
Ansvarsområden: Vice Ordförande, Biträdande ekonomi, Mäklarkontakt
E-post: kennethasberg@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sekreterare
Carina Andersson
Sekreterare Hemsidan Epost Möteskallelse Fastumdirekt.se
E-post: carina.m.andersson@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Sten-Olov Engberg
Teknisk förvaltning Bredband tlf
E-post: stenolov.engberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Ulla Hultström
Ansvarsområden: Ekonomi
E-post: ullahu@telia.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Christian Nyberg
Teknisk förvaltning Brandskyddsansvarig Kontakt restaurang Nycklar till arkivskåp/förråd Ångkvarn 18
E-post: hanschristian.nyberg@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Mats Åhlund
Garagedosor Nyckelansvariga, Certego Qpark Kontakt restaurang
E-post: mats.ahlund@icloud.com  
Telefon: 0730 551555  
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Suppleant
Mathias Blom
Brandskyddsansvarig Garagedosor Nyckelansvariga, Certego Qpark Post
E-post: mathiasblom@hotmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
Porträtt: saknas
Suppleant
Björn Johansson
Teknisk förvaltning
E-post: mr.b.johansson@gmail.com  
Telefon:   
Mobil:   
Ort:   
GROUP
71
102de336b1cc3ff77a3567ea02e1bec5

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

För att ytterligare förbättra kommunikationen ber anmäla er mailadress på ert konto på Fastumdirekt.se. Inloggning sker med lösenord eller mobilt bank id. Vi kommer inte missbruka eller sprida den!  

Portar låses kl 23-2:30

Den ändrade morgontiden är för att lyckliga boende ska få sin morgontidning. GLÖM INTE nyckeln på nattpromenaden!

802
803