Byte av namn på namnskyltar på brevlåda, trapphustavla och utanför lägenhetsdörr anmäls direkt till Upplands Boservice. Använd formuläret nedan.


Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

807
833