BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.


Ångkvarnen BRF 2

Välkommen till Ångkvarnen BRF 2, Uppsala

Dags att lämna in motioner

För att motionerna skall behandlas på föreningens årsstämma 2020 skall dessa vara styrelsen tillhanda senast den 29e Februari. Motionerna kan lämnas i brevlådan Siktargatan 15 alt. skickas till styrelsen.angkvarnen2@gmail.com. Anonyma motioner behandlas inte!

Justering av ventilation

Ventilationen kommer justeras efter den kontroll som gjordes sent 2019. Detaljer kommer närmare.

Uppdatering nybygget

Vi har nu skapat en egen sida för att kontinuerliga uppdateringar av nybyggnationen av området Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.Boka Årsmöte 18 Maj

Boka in 18 Maj redan nu! Kaffe serveras från kl 17:30. Vi återkommer med mer information så snart motionerna har summerats.

Portar låses kl 23-2:30

Den ändrade morgontiden är för att lyckliga boende ska få sin morgontidning. GLÖM INTE nyckeln på nattpromenaden!


Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.801