Ångkvarnen BRF 2

Välkommen till Ångkvarnen BRF 2, Uppsala

Belysning från Studenternas

2019-10-19; Representanter har kommunicerat kort att man nu gjort en närmare undersökning och att man även gjort studiebesök i några av våra lägenheter som en del i analysen. Återkommer när man hört av sig med resultat och utfall.

2019-06-25: Det har inkommit klagomål till Uppsala kommun gällande belysning på Studenternas fotbollsarena. Läs kommunens information till boende i närområdet här.

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

Uppdatering nybygget

Vi har nu skapat en egen sida för att kontinuerliga uppdateringar av nybyggnationen av området Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.Nu på facebook

Nu har vi äntligen skapat en facebook sida för att vara mer tillgänglig till våra medlemmar! Sök efter Brf Ångkvarnen 2 så hittar du oss.   

Portar låses kl 24-05

Portkoden kommer låsas mellan kl 24-05 och man kommer behöva nyckel för att ta sig in.

801