Ångkvarnen BRF 2

Välkommen till Ångkvarnen BRF 2, Uppsala

Belysning från Studenternas

2019-06-25: Det har inkommit klagomål till Uppsala kommun gällande belysning på Studenternas fotbollsarena. Läs kommunens information till boende i närområdet här.

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

801