Tidslåsen på portarna

Koden fungerar mellan 06:00 och 23:00. Övriga tider krävs nyckel för att komma in i portarna.

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

807
841