BRF Ångkvarnen 2

Bostadsrättsföreningen Ångkvarnen 2 är belägen i Kungsängen och består av 103 lägenheter.

City, Fyrisån och resecentrum finns inom 5 minuters gångavstånd.

För nytillkomna medlemmar finns information under Boendeinfo/Nya medlemmar.

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

För att ytterligare förbättra kommunikationen ber anmäla er mailadress på ert konto på Fastumdirekt.se. Inloggning sker med lösenord eller mobilt bank id. Vi kommer inte missbruka eller sprida den!  

Portar låses kl 23-2:30

Den ändrade morgontiden är för att lyckliga boende ska få sin morgontidning. GLÖM INTE nyckeln på nattpromenaden!

802