BRF Ångkvarnen 2

Bostadsrättsföreningen Ångkvarnen 2 är belägen i Kungsängen och består av 103 lägenheter.

City, Fyrisån och resecentrum finns inom 5 minuters gångavstånd.

För nytillkomna medlemmar finns information under Boendeinfo/Nya medlemmar.

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

802