Välkommen som ny medlem!

Du ska som ny bostadsrättsinnehavare ha fått överta Skötselpärm från tidigare ägare. I den finns mycket viktig information om hur du på bästa sätt sköter din bostadsrätt.

Fastum är vår ekonomiska förvaltare och det är även från Fastum som du får dina avier på månadsavgiften. På fastumdirekt.se kan du skapa ett konto och registrera din e-post adress. 

Upplands Boservice sköter vår fastighetsförvaltning och dit kan du ringa om du har fastighetsrelaterade problem. Telefon 018-187400.

Om du behöver hjälp med nycklar till din lägenhet så kan du kontakta Swesafe dygnet runt. Telefon 018-569000.

Namnskyltar i samband med ägarbyte
I samband med att ägarbytet ber vi nya medlemmar att själva kontakta Upplands Boservice för att se till att byte av namnskyltar sker enligt era önskemål avseende datum och namn. 

Vidare hittar du information kring årsredovisningen, trivselregler, hyra av garageplats och hur du får kontakt med styrelsen här på hemsidan.

Info detaljplan Ångkvarnen

Uppsala kommun har bjudit in till ett informationsmöte angående utbyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att ta del av informationen. Synpunkter efter informationsmötet kommer summeras av styrelsen för ett inlägg i samrådshandlingen.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng


807
830