BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Nybyggnation Lantmännen

Kontinuerliga uppdateringar angående nybyggnationen på Lantmännends område Ångkvarnen

Medlemmar deltog på det informationsmöte angående nybyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område, som Uppsala kommun bjöd in till.

Sedan dess har åsikter från medlemmar summerats och skickats in som ett inlägg som kan läsas i sin helhet här.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
846