Nybyggnation Lantmännen

Kontinuerliga uppdateringar angående nybyggnationen på Lantmännends område Ångkvarnen

Medlemmar deltog på det informationsmöte angående nybyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område, som Uppsala kommun bjöd in till.

Sedan dess har åsikter från medlemmar summerats och skickats in som ett inlägg som kan läsas i sin helhet här.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

För att ytterligare förbättra kommunikationen ber anmäla er mailadress på ert konto på Fastumdirekt.se. Inloggning sker med lösenord eller mobilt bank id. Vi kommer inte missbruka eller sprida den!  

Portar låses kl 23-2:30

Den ändrade morgontiden är för att lyckliga boende ska få sin morgontidning. GLÖM INTE nyckeln på nattpromenaden!

807
846