Nybyggnation Lantmännen

Kontinuerliga uppdateringar angående nybyggnationen på Lantmännends område Ångkvarnen

Medlemmar deltog på det informationsmöte angående nybyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område, som Uppsala kommun bjöd in till.

Sedan dess har åsikter från medlemmar summerats och skickats in som ett inlägg som kan läsas i sin helhet här.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng

Nu på facebook

Nu har vi äntligen skapat en facebook sida för att vara mer tillgänglig till våra medlemmar! Sök efter Brf Ångkvarnen 2 så hittar du oss.   

Portar låses kl 24-05

Portkoden kommer låsas mellan kl 24-05 och man kommer behöva nyckel för att ta sig in.

807
846