BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Nybyggnation Lantmännen

Kontinuerliga uppdateringar angående nybyggnationen på Lantmännends område Ångkvarnen

Medlemmar deltog på det informationsmöte angående nybyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område, som Uppsala kommun bjöd in till.

Sedan dess har åsikter från medlemmar summerats och skickats in som ett inlägg som kan läsas i sin helhet här.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng

Rensning cykelförråd

Boservice kommer rensa våra cykelförråd och ställ under september. Anslag kommer med instruktioner.  

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.Växter på fasad plockas ner

Växter på fasaden är  inte tillåten då den över tid skadar ytskicktet. Boservice kommer plocka ner allt som växer mot eller i anslutning till fasaden.  

807
846