Lås, nycklar och posthantering

Nycklar

Vid inflyttningen får du 3 nycklar till din bostad. Samma nyckel går till entrédörren i trapphus, garageporten, soprumdörren och allmänna utrymmen i källare.
Till garageporten kan du som ett alternativ till nyckel använda en fjärrkontroll, den beställer du av styrelsen mot en ersättning av 700 kr.
Du får även en nyckel till teknikutrymmen där elmätare och vattenavstängning till din lägenhet finns.
Kontrollera de nycklar som används ofta, de slits med tiden. Om du vill beställa fler nycklar till din bostad, kontakta Certego, telefon 018-56 90 00. Certego finns på Fyrislundsgatan 68 i Uppsala. Vid avhämtning ska du kunna legitimera dig för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till nycklar. Journummer till Certego 020-24 00 00

Om du har övriga frågor om nycklar så kontakta styrelsen, i första hand Mats på tel 0730 551555.

Posthantering

Posten levereras till din postbox i husets entré. Du har 3 nycklar till postboxen.

Tidningshållare

Tidningen levereras till en tidningshållare utanför din dörr.

Porttelefon och kodlås

Trapphusentréerna är försedda med porttelefon och kodlås. Hur porttelefonen fungerar beskrivs står i din bostadspärm.
Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till JM Kundservice vid fel på lås eller porttelefon. Efter garantitidens utgång kontaktar du din styrelse direkt.

Info detaljplan Ångkvarnen

Uppsala kommun har bjudit in till ett informationsmöte angående utbyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att ta del av informationen. Synpunkter efter informationsmötet kommer summeras av styrelsen för ett inlägg i samrådshandlingen.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng


807
810