BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Nybyggnation Lantmännen

Kontinuerliga uppdateringar angående nybyggnationen på Lantmännends område Ångkvarnen

Ny information om rivning 2020-11-16; /_project/_media/_doc/information-om-rivning_20201116.pdf

Medlemmar deltog på det informationsmöte angående nybyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område, som Uppsala kommun bjöd in till.

Sedan dess har åsikter från medlemmar summerats och skickats in som ett inlägg som kan läsas i sin helhet här.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
846