BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Laddstolpar i garaget

Bostadsföreningen Ångkvarnen 2 har på det sätt som bestämdes vid extra stämma beställt installation i garaget av 10 laddstolpar med 20 eluttag för laddning av el- och laddhybridbilar.


Bostadsrättsföreningen har beviljats bidrag från Naturvårdsverket/Klimatklivet för ungefär halva investeringskostnaden för laddlösningen. Vattenfall/InCharge kommer att installera anläggningen och administrera kostnadsuttag mm direkt från den som laddar sitt fordon. Installationen eller driften av denna kommer inte i sig att medföra att avgifter för lägenheter eller garageplatser höjs. Styrelsen kommer också att verka för att laddningskostnaden för den enskilde ska vara så låg som möjligt. Den enskilde tecknar eget avtal med Vattenfall. Vattenfall tar ut en avgift om f.n. 0,2 kr/kWh, gällande elpris samt ett mindre pristillägg som tillfaller bostadsrättsföreningen. Pristilläggets storlek bestäms av bostadsrättsföreningen. Styrelsen bedömer att upplägget är förmånligt för bostadsrättsinnehavarna, medför miljöfördelar och kan påverka värdet av bostadsrätterna på ett förmånligt sätt. Anläggningen kan byggas ut i ett senare skede.

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
816
843