BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Belysning från Studenternas IP

Kommunen har fått in klagomål från boende att belysningen på Studenternas är skarp och otrevlig.

2019-10-19; Representanter har kommunicerat kort att man nu gjort en närmare undersökning och att man även gjort studiebesök i några av våra lägenheter som en del i analysen. Återkommer när man hört av sig med resultat och utfall.

2019-06-25: Det har inkommit klagomål till Uppsala kommun gällande belysning på Studenternas fotbollsarena. Läs kommunens information till boende i närområdet här.


Med anledning av klagomål som inkommit till Uppsala kommun gällande belysning på Studenternas fotbollsarena, ger kommunen följande information till boende i närområdet. Sirius spelar i Allsvenskan, vilket ställer krav på belysningen på Studenternas fotbollsarena. Belysningen har nyligen uppgraderats för att uppnå de krav som finns från Svenska fotbollsförbundet (SvFF). Vid matcher på fotbollsarenan kommer belysningen att vara tänd. Vi ber om ursäkt och förstår om matchbelysningen kan upplevas störande för närboende. Under säsongen 2019 spelas sista kvällsmatchen den 15 maj, före sommaruppehållet. Under hösten spelas fyra hemmamatcher som ännu inte är tidsatta. Beroende på väder och dagsljusförhållanden kommer belysningen upplevas mer eller mindre störande. Sirius träningar sker oftast på dagtid. Om träning sker kvällstid kommer belysningen att reduceras och anpassas så att den inte blir lika stark som vid match.

Sportfastigheter håller på att ta fram en åtgärdsplan och teknisk lösning för avskärmning av det bländande ljuset mot bostäderna på andra sidan ån.

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
844