BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Avloppsläckaget (November 2017)

Aktuell information om avloppsläckaget kommer att läggas upp här.


Till medlemmar berörda av avloppsskada på Ångkvarnsgatan.

Förråden är nu sanerade och besiktigade och kan tas i bruk igen. 



Status 2018-03-30:
Styrelsen har kommit överens med JM som tar på sig samtliga kostnader i samband med avloppsläckan i höstas, även kostnaderna för tömning av förråden.

Status 2018-01-03:
Ärendet avslutat! Saneringen är avslutad och godkänd av oss. Nycklarna återlämnade. Förråden kan användas igen.

Status 2017-12-19:

Saneringen kommer att avslutas någon gång under vecka 51 och därefter besiktigas av representanter från styrelsen. Om allt ser OK ut kommer vi att ge klartecken att fylla förråden igen. 


Status 2017-12-12:
Boservice har idag noterat att saneringen inte är utförd på ett godtagbart och överenskommet sätt.
Därför har nycklarna återlämnats till Boservice som kommer att börja om från början.
Nu kommer alla mattor att lyftas ut, golv och mattor rengöras, väggar staket och element tvättas rena.
Sen gör vi en besiktning innan vi flyttar tillbaks våra grejor i förråden.

Status 2017-12-09/10:
Det återstår mycket sanering och alla mattor är ej borttagna. Vi kommer inte att kunna lämna tillbaka nycklarna förrän Boservice är klara. Vi kontaktar Boservice på måndag för en förklaring, och återkommer med mer information.

Status 2017-12-08: 

Samtliga förråd, utom 1472,  är sanerade, vilket betyder att vi kan ta dem i bruk igen.

 

Det finns plast kvar på golvet i en del förråd som skydd, vilket  beror på att kartonger som ställdes tillbaka efter saneringen inte var helt torra. Respektive förrådsägare får ta bort plasten när hen så tycker.

 

En del smuts är kvar på vägg/radiator som kommer att avlägsnas i samband med att förråd 1472 töms och saneras.

 

Samtliga nycklar kommer att återlämnas  till respektive hushåll under helgen, 9-10 december. 


Följande gäller för skadeersättning pga avloppsläckaget.
  • Skador/nedsmutsning på lösöre i källarförråden är en affär för respektive medlem och dennes försäkringsbolag. Medlemmen ansvarar även för tömning av resp förråd och lagring av lösöret för att möjliggöra sanering.
  • Föreningens försäkring täcker sanering av gemensamma utrymmen och golvbeläggning (perforerad plastmatta), stänk på väggar och galler i resp förråd. Tömning av lösöre ingår ej.



Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.



807
839