Tidslåsen på portarna

Koden fungerar mellan 06:00 och 23:00. Övriga tider krävs nyckel för att komma in i portarna.
807
841