BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Saneringsarbete avloppsläckage

På grund av avloppsläckaget måste samtliga förråd och övriga utrymmen i den berörda delen saneras. Detta kräver tillgång till alla utrymmen. Ett eller några förråd åt gången kommer att tömmas, saneras och återställas. För att detta skall kunna genomföras krävs nycklar till alla förråd.

Plastmattorna på golven kommer att tas ut och tvättas/saneras. Golv och del av väggar och gallerväggar rengörs. Den som själv önskar tömma sitt förråd måste tänka på att mattan kan lyftas bort. Vi räknar med att saneringsarbetet kommer att inledas under vecka 49 och vi kommer därför att snarast samla in nycklar till berörda förråd. Insamlingen kommer att påbörjas denna vecka. Nycklarna kommer att behövas under hela saneringsperioden och kommer att återlämnas efter fullgjord sanering. Ulla Hultsröm samlar in nycklarna i trapphus 16 och Christian Nyberg i trapphus 14. Räkna med att saneringen tar veckor i anspråk. Under den tiden kan det vara svårt att komma åt sitt förråd.

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
840