Ventilation

Luften som tillförs lägenheten går via radiatorer som är försedda med ett filtersystem. Filtren ska bytas årligen. Styrelsen ombesörjer kostnadsfri distribution varje höst. Mer info finns i lägenhetens skötselpärm.

(Uppdaterad 2022-11-16)

Gamla cykelställ bortskänkes

Vi skänker bort de utbytta cykelställena. Finns i cykelförrådet Ångkvarnsgatan 18. Hämtas senast 231031. Först till kvarn gäller

Trasiga leksaker.

Vi önskar att föräldrar slänger, eller tar hand om trasiga leksaksfordon i lekparken. Trasiga fordon efter 31/10 slängs av styrelsen. 

807
838