inCharge laddstolpar

Laddplatserna blir publika

 • Drift och underhåll sköts av inCHarge

 • Vattenfalls/inCharge laddkort och Tags gäller för laddning

 • Alla med kort/Tag från inCharge kan ladda

 • Laddning kan ske på valfri plats

 • Kund tecknar avtal och får kort/Tag direkt från inCharge

 • inCharge fakturerar kunden direkt

 • Gäster kan ladda om platsinnehavare samtycker

   

  Vad kostar det?

  Nuvarande utdebitering till slutkund är satt till 2.50:-/Kwh

   

  Hur gör jag för att få ett laddkort eller enTag

  Om du redan har ett kort eller en Tag från inCharge så gäller de för alla laddplatserna

  Gå in på www.goincharge.com

  Rulla ner till rubriken ”Skaffa laddbricka från inCharge”

  Klicka på ”Beställ här” och följ anvisningarna

  OBS! Det går inte att använda inCharge appen för att ladda i garaget

Info detaljplan Ångkvarnen

Uppsala kommun har bjudit in till ett informationsmöte angående utbyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att ta del av informationen. Synpunkter efter informationsmötet kommer summeras av styrelsen för ett inlägg i samrådshandlingen.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng


807
816
843
845