Laddstolpar i garaget

Bostadsföreningen Ångkvarnen 2 har på det sätt som bestämdes vid extra stämma beställt installation i garaget av 10 laddstolpar med 20 eluttag för laddning av el- och laddhybridbilar.


Bostadsrättsföreningen har beviljats bidrag från Naturvårdsverket/Klimatklivet för ungefär halva investeringskostnaden för laddlösningen. Vattenfall/InCharge kommer att installera anläggningen och administrera kostnadsuttag mm direkt från den som laddar sitt fordon. Installationen eller driften av denna kommer inte i sig att medföra att avgifter för lägenheter eller garageplatser höjs. Styrelsen kommer också att verka för att laddningskostnaden för den enskilde ska vara så låg som möjligt. Den enskilde tecknar eget avtal med Vattenfall. Vattenfall tar ut en avgift om f.n. 0,2 kr/kWh, gällande elpris samt ett mindre pristillägg som tillfaller bostadsrättsföreningen. Pristilläggets storlek bestäms av bostadsrättsföreningen. Styrelsen bedömer att upplägget är förmånligt för bostadsrättsinnehavarna, medför miljöfördelar och kan påverka värdet av bostadsrätterna på ett förmånligt sätt. Anläggningen kan byggas ut i ett senare skede.

Info detaljplan Ångkvarnen

Uppsala kommun har bjudit in till ett informationsmöte angående utbyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att ta del av informationen. Synpunkter efter informationsmötet kommer summeras av styrelsen för ett inlägg i samrådshandlingen.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng


807
816
843