Laddstolpar i garaget

Bostadsföreningen Ångkvarnen 2 har på det sätt som bestämdes vid extra stämma beställt installation i garaget av 10 laddstolpar med 20 eluttag för laddning av el- och laddhybridbilar.


Bostadsrättsföreningen har beviljats bidrag från Naturvårdsverket/Klimatklivet för ungefär halva investeringskostnaden för laddlösningen. Vattenfall/InCharge kommer att installera anläggningen och administrera kostnadsuttag mm direkt från den som laddar sitt fordon. Installationen eller driften av denna kommer inte i sig att medföra att avgifter för lägenheter eller garageplatser höjs. Styrelsen kommer också att verka för att laddningskostnaden för den enskilde ska vara så låg som möjligt. Den enskilde tecknar eget avtal med Vattenfall. Vattenfall tar ut en avgift om f.n. 0,2 kr/kWh, gällande elpris samt ett mindre pristillägg som tillfaller bostadsrättsföreningen. Pristilläggets storlek bestäms av bostadsrättsföreningen. Styrelsen bedömer att upplägget är förmånligt för bostadsrättsinnehavarna, medför miljöfördelar och kan påverka värdet av bostadsrätterna på ett förmånligt sätt. Anläggningen kan byggas ut i ett senare skede.

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

För att ytterligare förbättra kommunikationen ber anmäla er mailadress på ert konto på Fastumdirekt.se. Inloggning sker med lösenord eller mobilt bank id. Vi kommer inte missbruka eller sprida den!  

Portar låses kl 23-2:30

Den ändrade morgontiden är för att lyckliga boende ska få sin morgontidning. GLÖM INTE nyckeln på nattpromenaden!

807
816
843