Belysning från Studenternas IP

Kommunen har fått in klagomål från boende att belysningen på Studenternas är skarp och otrevlig.

Med anledning av klagomål som inkommit till Uppsala kommun gällande belysning på Studenternas fotbollsarena, ger kommunen följande information till boende i närområdet. Sirius spelar i Allsvenskan, vilket ställer krav på belysningen på Studenternas fotbollsarena. Belysningen har nyligen uppgraderats för att uppnå de krav som finns från Svenska fotbollsförbundet (SvFF). Vid matcher på fotbollsarenan kommer belysningen att vara tänd. Vi ber om ursäkt och förstår om matchbelysningen kan upplevas störande för närboende. Under säsongen 2019 spelas sista kvällsmatchen den 15 maj, före sommaruppehållet. Under hösten spelas fyra hemmamatcher som ännu inte är tidsatta. Beroende på väder och dagsljusförhållanden kommer belysningen upplevas mer eller mindre störande. Sirius träningar sker oftast på dagtid. Om träning sker kvällstid kommer belysningen att reduceras och anpassas så att den inte blir lika stark som vid match. Sportfastigheter håller på att ta fram en åtgärdsplan och teknisk lösning för avskärmning av det bländande ljuset mot bostäderna på andra sidan ån.

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

807
844