BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Problem med fast telefoni efter byte av router

Ett antal medlemmar har rapporterat problem med den fasta telefonin efter uppgradering av bredband och ny utrustning (Router).

Efter genomgång och felsökning tillsammans med Telia har det framkommit att tidigare information när det gäller anslutning av den gamla boxen för telefoni (TILGIN) inte längre gäller.

Vid uppgradering/byte till den nya routern skall TILGIN-boxen kopplas bort och den/de fasta telefonerna anslutas direkt i den nya routern. Följ anvisningarna nedan för att komma igång.

OBS! Nedanstående procedur förutsätter att den nya routern är installerad och att bredband och TV fungerar.

1. Slå av strömmen till bredbandsutrustningen. Tips, enklaste sättet är att bryta automatsäkringen, märkt IT i elskåpet bredvid IT-skåpet.  

2. Identifiera TILGIN-boxen. Förutom anslutning till bredbandet märkt WAN, har den också en anslutning till telefon. Det är en lite tunnare sladd oftast ansluten till en liten förgreningsdosa där utgångarna i sin tur är kopplade till en eller flera nätverksportar på kopplingspanelen. I vissa fall är telefonanslutningen kopplad direkt till ett uttag på kopplingspanelen.

3. Lossa telefonanslutningen från TILGIN-boxen.  

4. Anslut den lossade kabeln till den gröna anslutningen på den nya routern, märkt med en liten telefonsymbol. Observera att denna kontakt är lite smalare än övriga anslutningar på routerns baksida.  

5. Anteckna Serienumret (märkt Serial number)som finns på etiketten på baksidan av den nya routern, börjar oftast med LK……

6. Slå på strömmen igen.

7. Koka en kopp kaffe och sätt dig bekvämt och ring Telia kundtjänst på 90200 på din mobiltelefon. Det här kan ta tid, förse dig med wienerbröd mazariner och bakelser.

8. Ange att problemet gäller IP-telefoni. Tala om namn, adress, lägenhetsnummer (oftast det gamla) och telefonnummer och att det finns ett gruppavtal för föreningen Ångkvarnen2. Även att man bytt utrustning (Router från SAGEMCOM) och behöver hjälp att logga in telefonin på den nya utrustningen. Ev måste personnummer på abonnenten uppges. Nu behövs serienumret som du antecknat.

 

Jag finns på mail stenolov.engberg@gmail.com alternativt på tel 0705 650120 om det behövs mera hjälp.

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
812
849