Saneringsarbete avloppsläckage

På grund av avloppsläckaget måste samtliga förråd och övriga utrymmen i den berörda delen saneras. Detta kräver tillgång till alla utrymmen. Ett eller några förråd åt gången kommer att tömmas, saneras och återställas. För att detta skall kunna genomföras krävs nycklar till alla förråd.

Plastmattorna på golven kommer att tas ut och tvättas/saneras. Golv och del av väggar och gallerväggar rengörs. Den som själv önskar tömma sitt förråd måste tänka på att mattan kan lyftas bort. Vi räknar med att saneringsarbetet kommer att inledas under vecka 49 och vi kommer därför att snarast samla in nycklar till berörda förråd. Insamlingen kommer att påbörjas denna vecka. Nycklarna kommer att behövas under hela saneringsperioden och kommer att återlämnas efter fullgjord sanering. Ulla Hultsröm samlar in nycklarna i trapphus 16 och Christian Nyberg i trapphus 14. Räkna med att saneringen tar veckor i anspråk. Under den tiden kan det vara svårt att komma åt sitt förråd.

Laddstationer i garage

2019-06-31. Laddstationerna i garaget är nu besiktigade och driftsatta. Önskemål om laddmöjlighet kan anmälas till styrelsen, under rubriken Kontakt, här på hemsidan.

807
840